Der skal heldigvis mere, end et par vedtægtsændringer og en lige lovlig sen indkaldelse, til at ryste Vangedes Venner generalforsamling. Der var over havtreds fremmødte medlemmer og mon ikke de fleste havde en hyggelig aften blandt venner.
Der skete ingen ændring i bestyrelsens sammensætning.
-
Se fotos fra Generalforsamlingen
-
Uofficiel referat:
-
1. Valg af dirigent.
Ole Stephensen blev enstemmigt valgt til aftenens dirigent.
Ole styrede generalforsamling med hård hånd og på ufattelig morsom vis.
Han konstaterede straks, at der var sket en mindre fodfejl i indkaldelses-proceduren. Men da alle de fremmødte mente at indkaldelsen alligevel var gyldig, fortsatte generalforsamlingen som planlagt.
-
2. Valg af stemmeudvalg
Til stemmeudvalget blev Benny Sørensen, Jesper Danlhoff og Jette valgt.
-
3. Beretning fra bestyrelsen
Allan Andersen forelagde bestyrelsens beretning, som tegnede et lyst billede af en meget aktiv forening med mange livlige grupper.
Foreningen vokser fortsat og er nu oppe på 1242 medlemmer.
Beretningen blev godkendt med stor applaus.
-
4. Forelæggelse af regnskab
Peter Hegelund gennemgik årets regnskab, som af forskellige grunde viste et underskud. Foreningen havde dog penge i kassen til at dække udgifterne ind. Til gengæld forventede han et pænt overskud på budgettet til næste år.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
-
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver som hidtil på 0 kroner.
Kontingentet blev enstemmigt godkendt.
-
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremlagt en række ændringsforslag i foreningens vedtægter. Aksel Kjellerup oplyste, at en advokat havde gennemgået foreningens vedtægter og anbefalet nogle sproglige opstramninger. De fleste af ændringerne var således kun præciseringer i de nuværende vedtægter. Nogle af ændringerne var også af skatteteknisk karakter. Der var enkle spørgsmål fra medlemmer salen.
Men alle bestyrelsens ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget.
Læs vedtægterne med bestyrelsens ændringsforslag i PDF-filen her:
-
7. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
a. Valg af formand:
Allan Andersen blev enstemmigt genvalgt som formand.
b. Valg af øvrige bestyrelsesposter:
Leif Erritsø, Peter Hegelund og Ulrik Smith blev alle enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
c. Valg af suppleanter
Mette Panton og Egil Rindorf blev begge enstemmigt genvalgt som suppleanter.
-
8. Valg af revisor
Freddy Svitring blev enstemmigt genvalgt som revisor og Bent Arper Jensen blev enstemmigt genvalgt som revisor-suppleant.
-
9. Eventuelt
Der var en del indlæg fra salen, f.eks. omkring nogle kommende aktiviteter i Vangede og andre steder.
Dermed erklærede Ole Stephensen generalforsamlingen for afsluttet.
-
Den nyvalgte bestyrelse i perioden 2018/19:
Formand:
Allan Andersen, 20 92 92 20, allan@vangede.dk
Næstformand:
Ulrik Smith, ulriksmithX@gmail.com
Medlemmer:
Aksel Kjellerup
Bettina Maria Trab, bmtrab@gmail.com
Gitte Terndrup, gitern@dsb.dk
Leif Erritsø, leif.erritsoe.nielsen@mail.dk
Kasserer:
Peter Hegelund, hegelunds@gmail.com
Supleanter:
Mette Panton, mette.panton@gmail.com
Egil Rindorf, egil@rindorf.net
-
(Uofficielt referat) af Poul Reinhard.

Slut


'Into the woods' består af en række spændende sort-hvid naturfotos.
Mille er kunstnerisk uddannet på en fotoskole i Firenze. Hun har levet som fotograf i Paris og deltaget i flere internationale kunstudstillinger.
I dag bor den unge kunstner i Charlottenlund og de udstillede værker er skudt i områdets dejlige vilde natur.

Slut


Café Caféen
Vangede Bygade 45, fredag d. 20. april 2018.
Mad kl. 18.00, dans kl. 19.00.
Menu: Forloren hare med surt og sødt.
Prisen for mad er som sædvanlig kr. 80,- og tilmelding skal ske til vvspisning@gmail.com
Bent Arper spiller derefter op til dans og serverer glad dansemusik for alle aldre.

Slut


Fredag den 13. april 2018 i Café Caféen Vangede Bygade 45, kl. 19.30. Pris kr. 100,-
Kom til en inspirerende aften med fællessang af populære viser fra Højskolesangbogen og musicals, blandet med smuk solosang af Isabella Kragerup, der også leder fællessangen.
I Caféen kan man købe drikkevarer, sandwich og kage.
Arrangeret af Vangedes Venner og klubben Delmed60plus.dk
Tilmelding til Madeleine@delmed60plus.dk
eller send en sms til 29 44 42 47.
Betaling 100 kr. sker efter tilmelding.

Slut


Læs indkaldelsen her:

Slut


Bestyrelsen i Vangedes Venner fremlægger en del ændringsforslag til foreningens vedtægter.
Ifølge vedtægterne, skal der stemmes om ændringerne på generalforsamlingen den 11. april 2018.
Læs vedtægterne med bestyrelsens ændringsforslag i PDF-filen her:

Slut


Flere artikler

Til toppen